Skälet till att vi startat och skapat Leela retreat är att vi som verkar här vill vara redskap och hjälpa DIG och oss själva, att leva i större glädje och harmoni. Av egen erfarenhet vet vi att bästa sättet att komma i kontakt med den del inom dig som vet vad som är bäst för just dig, är att vara i stillhet och tystnad. På kurser och föredrag kan du inspireras utifrån och få en kick för en tid, men ofta faller du tillbaka i gamla icke önskade livsmönster efter ett tag. När inspirationen däremot kommer inifrån din egen källa finns alla möjligheter att du lyckas skapa det liv du önskar, ett liv i större glädje, harmoni och acceptans.
 
 
På Leela pågår år efter år ett smörgåsbord av kurser, retreats som tar dig till din egen källa och till större insikt. Vi önskar inget högre än att vara tillhands för att ledsaga och hjälpa dig på din inre resa mot friheten inom dig. Din resa är unik och bara du kan göra den. Vi andra finns bara till som stöd och hjälp på vägen.